Loď Bora – I.díl

Nabídku navrhnout design lodi během její rekonstrukce nelze odmítnout. Měl jsem to štěstí, že mám dost bláznivé kamarády, kteří se rozhodli koupit si starší motorovou loď (postavena roku 1953). Mysleli si, že ji jen lehce pospraví a budou brázdit hladiny našich řek. Jaká to pošetilost … Během prvních oprav se totiž ukázalo, že loď potřebuje totální rekonstrukci, včetně nového „obšití“, generálky motoru atd.
V tomto okamžiku se na mne obrátili s prosbou, zda bych pro ně nevytvořil návrh lodi po rekonstrukci. Uvědomili si totiž, že sice mohou vše udělat podle sebe tak, jak to stavba a momentální možnosti přinesou, ale výsledný dojem pak bude nejspíš hodně neharmonický a roztříštěný. Mým úkolem je tedy zajistit sladění celku a všech detailů budoucí lodi.
Začal jsem návrhem exteriéru, který je pro Boru dominantní. Musím složit poklonu jejímu staviteli, protože jí dal do vínku ladné dynamické linie, se kterými je radost pracovat. Loď prošla během svého života několika dílčími úpravami, které však byly poplatné době a poměrně necitlivě tak zasáhly do jejího vzhledu.
Základem a východiskem mého návrhu je doba vzniku v 50.letech. Z toho se odvíjí použitá barevnost, tvarosloví a vše další, co bude na lodi. S pomocí všech moderních možností (materiály, technologie, vybavení atd.) pak vytvoříme loď, která by měla mít svého ducha. Měla by Vás přenést do svého vlastního časoprostoru, kde se budete moci nerušeně v plném pohodlí oddávat krásám plavby.
Sledujte zde s námi postup rekonstrukce, návrhů a výsledných řešení této krásné lodi, protože je vždy fascinující být u vzniku něčeho krásného …