Trny

Najděte přírodní inspirační zdroj a zpracujte jej ve dvou krocích. V prvním vytvořte jeho tvarovou interpretaci. Ve druhém jej pak interpretujte abstraktně.