Transformace

Dekomponujte základní geometrické těleso (krychli, kouli, kužel, válec, jehlan, kvádr, …) definovanými řezy. Vytvořte jejich opětovným složením nové těleso (v některých polohách by  mohlo býti např. budovou). Průběh transformace mého tělesa jsem zachytil v následující básni:

…… a aj, z hor A sjížděje, vida to
byl on rozehnal koně do běsu smrtícího.
Šílený on, že bol zaslech Její
v zakleta ho, že jest.
Vida to, bičem ťal koně v krev,
krevf těle se vaří, a meč dvíhá,
tnuv ho – k ničemu to.
Ho vzedmulo k mu, a bouře v něm,
ťal on ho doň, ho v tré, a smyslů bez,
ji nevida, meč vposled k Bohu letí
dopadem tím rozetnul ji byl.
To zdrtilo ho, koně sseda
skončif dýkou svou tam leží ….