mo2 – Trvale obytný automobil

Smyslem trvale obytného automobilu je poskytnout lidem důstojný a přiměřeně komfortní možnost bydlet a přemisťovat se i se svým zázemím, a to podle aktuální potřeby. Nejvhodnějším prostorem pro takové cestování je např. EU, neexistují v ní fyzické hranice, a proto si za místo pobytu můžete vybrat jakoukoliv zemi. Vůz je konstruován pro obývání dvěma osobami. Příležitostně je schopen ubytovat i dvě další, to abyste mohli pozvat přátele na „pořádnou“ návštěvu. Aby byl vůz maximálně soběstačný a nezatěžoval okolní životní prostředí, používá k pohonu i provozu vodíkové palivové články.