Kovadlinka – časopis

Návrh logotypu včetně značky a grafické úpravy časopisu. Tento časopis vydávalo SUKI (Sdružení uživatelů kochleárního implantátu) pro své členy. Grafická úprava byla decentní, aby dala vyniknout krásným ilustracím Jany Slavíkové. Časopis již bohužel nevychází.