70 plakátů – Jan Rajlich ml.

Prostor vstupu do kina Světozor velkým (a dost možná originálním rozměrům) plakátů svědčí. Dostatečný odstup, různé úhly pohledu a přitom možnost přistoupit téměř ke všem a detailněji si je prohlédnout. Rovněž tak návštěvníci kina představují docela ideální cílovou skupinu pro náměty a obsah plakátů.
Postavy, na některých plakátech velmi četné, zde vystupují coby nositelé svých bublin. Obsah bublin je důležitější než figury samé, takže možná spíše bubliny nosí své postavy, aby se nevznášely ve vzduchu. Automatické texty, rozdělené básně, poezie nonsensu. Až se zdá, že autor chtěl být básníkem, ale zápisky se zvrhly, když nestačil malý zápisník. Pokud je zde grafika bez postav, pak ji tvoří typografie či elementární symboly, často vyplněné textem.

Z dnešního pohledu se grafika jeví poněkud dětsky, primitivně, ale předpokládaný intelektuální obsah toto vyvažuje.

V popisu výstavy se píše, že Jan Rajlich ml. je autorem mnoha podnikových značek (dnes bychom řekli logotypů), vizuálního stylu BVV (toho posledního?) a dalších moravských podniků. Chtěl bych je vidět, abych si je mohl spojit s tímto autorem, ale chápu, že je tato výstava o plakátech. Mnohé dodnes anonymní značky, by tak ožily a zjistili bychom, kdo měl vliv na náš vizuální vkus během dětství. Tyto konkrétní zakázky s přesným obsahem by přidaly jiný pohled na plakáty. Jejich jednoduchost, volnost a automatičnost by se náhle ukázala jako záměr a prostředek, nikoli jako maximum možného, kde člověka napadá, že autor nebyl schopen jiného stylu.

Od poloviny 80. let průkopník počítačové grafiky. Jistě si lze představit, jaké byly tehdy možnosti grafických programů, ale i primitivním nástrojem lze vytvořit velké dílo. Nemohu se ale zbavit dojmu, že dle zdejších plakátů k velkému vývoji na poli PC grafiky moc nedošlo… I velmi nedávné plakáty mají vizuál 90- tých let. Vlastně je těžko je časově seřadit, možná jsou tak seřazeny od vstupu. A pokud ano, pak to vlastně nepoznáte.
Není problém mít svůj styl. Problém je žádný vývoj během 30- ti let kontinuální práce. Nutně se pak stanete vlastním epigonem a recyklátorem.

Jan Rajlich jr.
70 plakátů
Kino Světovou, pořadatel Terryho ponožky
18.6.-30.8.2020

P.S. Pan Jan Rajlicha ml. byl za mých studií v Brně na VUT, Průmyslový design ve strojírenství vedoucím oboru. Učil nás 1 semestr, ale obsah byl spíše historicko praktický. Bohužel se s námi pan Rajlich ml. příliš nepodělil o své začátky s jeho počítačovou tvorbou v době, kdy jsme byli malé děti (a jistě by nás to zajímalo a vzbudilo úžas co vše šlo s tehdy jistě jednoduchou technikou dělat) ani svou plakátovou tvorbu. O nulovém využití jeho kontaktů ve světě pro „své žáky“ ani nemluvě. Škoda, myslím, že nás mohl ovlivnit mnohem více, ale nevyužil toho.