KGS Vzorkovací kufr

Pro klienta jsem navrhl vzorkovací kufr na vzorky výrobků modelové řady těsnění. Aby bylo možné přímo ukázat výhody jednotlivých typů, doplnil jsem kufr o průhledné příruby a šrouby. Lze tak sestavit kompletní spoj včetně zvoleného těsnění. Kufr jsem dodal kompletní, tedy včetně vnitřní tvarované výstelky nutné pro uložení vzorků.
Mohu navrhnout vzorkovací kufr pro jakýkoli produkt.